Archiwa tagu: chełm

Chełmskie dawniej

CHEŁM – Zespół poseminaryjny

W skład zespołu zabytkowego wchodzą zabudowania dawnego seminarium duchownego greko-katolickiogo (złożone z trzech pawilonów) oraz dawny kościół unicki. Całość usytuowana jest na splantowanej części zachodnio-północnego stoku Góry Zamkowej w Chełmie, pomiędzy ulicami Kasprzaka i Mindowskiej, otoczona ciągłym murem z cegły i kamienia wapiennego.
Czytaj dalej

Chełmskie dawniej

CHEŁM – Osiedle Dyrekcji Kolejowej

W okresie międzywojennym, w latach 1928-1939, na wschód od starego miasta, tuż za Górą Zamkową, powstała nowa dzielnica mieszkaniowa związana z zamierzonym przeniesieniem z Radomia do Chełma dyrekcji wschodniego okręgu PKP. Potrzeba tej inwestycji państwowej podyktowana została koniecznością ulokowania administracji okręgu kolejowego, w centrum jego obszaru i zaopatrzenia jej w odpowiednie warunki lokalowe, których w Radomiu nie miała. Ta ważka dla dziejów Chełma decyzja zapadła w 1925 r., a pierwsze prace budowlane podjęto z rozmachem latem 1928 roku. Zatrudnionych przy budowie było 2 tysiące robotników, w tym wielu wozaków, przyciągnięto też bocznicę kolejową w sam środek placu budowy.
Czytaj dalej

Chełmskie dawniej

CHEŁM – Zespół pokatedralny

Chełm, jedno z najstarszych miast polskich swymi początkami sięga wczesnego średniowiecza. W X wieku sandomierscy Lędzianie wznieśli tu gród drewniano-ziemny, który wchodził w skład ich wschodniego systemu obronnego, nazwanego później przez historyków Grodami Czerwieńskimi. W połowie X wieku (ok. 948 r.) książę gnieźnieński Lestek (Leszek), dziad rodzony Mieszka I podporządkował sobie związek plemienny Lędzian i z tą chwilą Chełm i całe Grody Czerwieńskie weszły w skład państwa Polan. Ziemie te w 981 roku zagarnął ksiązę kijowski Włodzimierz. Wyzwolone zostały przez Bolesława Chrobrego w 1018 roku, ale już w 1031 roku za panowania Mieszka II, książę kijowski Jarosław Mądry opanował je znowu. Wysiedlił stąd ludność lechicką a na jej miejsce sprowadził Rusinów. Później Grody Czerwieńskie, przejściowo tylko, odzyskują Bolesław Śmiały i Leszek Biały. Czytaj dalej