Archiwa tagu: wojsławice

Chełmskie dawniej

WOJSŁAWICE – Kościół z XVII wieku

Wojsławice, dawniej miasto, obecnie wieś. Miejscowość położona na obszarze subregionu Działów Grabowieckich, w dolinie rzeki Wojsławki, prawego dopływu Wieprza, odległa 24 km na południe od Chełma. Po raz pierwszy miejscowość jest wzmiankowana w 1434 roku. Wieś królewską Władysław Jagiełło nadał Janowi Ligęzie Czyżowskiemu herbu Półkozie, kasztelanowi krakowskiemu. Około 1440 roku ten możny dostojnik otrzymuje od Władysława Warneńczyka nadanie praw miejskich dla Wojsławic. Wówczas też powstać musiał warowny zamek obronny oddalony ok. 500 m na południowy wschód od rynku. W 1490 roku najazd tatarski spowodował zniszczenie miasta. Po Czyżowskich Wojsławice przechodzą w ręce Janusza Tyszkiewicza (ok. 1629 r.) a następnie właścicielem ich staje się Stefan Stanisław Czarniecki synowiec słynnego hetmana polnego.
Czytaj dalej